Gminne Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji sp. z o.o.
BDO:000016178
414-72-38, 419-11-91 600-282-960