Internetowe Biuro Obsługi
Komunikaty
Sortuj według:
Numer: 6 Data dodania: 2018-06-13
RODO - Klauzula informacyjna
Więcej pod adresem: RODO - Klauzula informacyjna
Numer: 5 Data dodania: 2017-06-26
Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieków
Więcej pod adresem: Szczegóły
Numer: 4 Data dodania: 2016-01-14
Ceny opłat za wywóz nieczystości beczkami asenizacyjnymi
Więcej pod adresem: Szczegóły
Numer: 3 Data dodania: 2015-01-07
Co to jest PSZOK
Więcej pod adresem: Szczegóły
Numer: 2 Data dodania: 2016-12-28
Harmonogramy wywozu odpadów
Więcej pod adresem: Kliknij tutaj
Numer: 1 Data dodania: 2014-05-30

Internetowe Biuro Obsługi to:

Dostęp do pełniejszej informacji * Ułatwienie kontaktu * Szybszy przepływ danych

Internetowe Biuro Obsługi umożliwia:


- otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
- kontrolę rozrachunków
- przeglądanie historii wskazań wodomierza głównego
- przekazywanie odczytów
- dokonywanie analizy zużycia wody, odprowadzonych ścieków i opłat
- przesyłanie i otrzymywanie wiadomości
- weryfikowanie danych ewidencyjnych
- obsługę własnego konta z poza granic kraju
Więcej pod adresem: Aby utworzyć konto w IBO przeczytaj i wypełnij formularz
Liczba dokumentów: 6

Jeżeli nie możesz poprawnie wyświetlić powyższej strony przejdź na stronę serwisową.
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji sp. z o.o.
414-72-38, 419-11-91, 600-282-960 - biuro@gpwik.pl - gpwik.pl