Internetowe Biuro Obsługi

Komunikaty

Sortuj według:
Numer: 2 Data dodania: 2018-12-03
Eco harmonogramy wywozu odpadów Gminy Kuźnia Raciborska
Więcej pod adresem: Harmonogram Eco
Numer: 6 Data dodania: 2018-06-13
RODO - Klauzula informacyjna
Więcej pod adresem: RODO - Klauzula informacyjna
Numer: 5 Data dodania: 2017-06-26
Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieków
Więcej pod adresem: Szczegóły
Numer: 4 Data dodania: 2016-01-14
Ceny opłat za wywóz nieczystości beczkami asenizacyjnymi
Więcej pod adresem: Szczegóły
Numer: 3 Data dodania: 2015-01-07
Co to jest PSZOK
Więcej pod adresem: Szczegóły
Numer: 1 Data dodania: 2014-05-30

Internetowe Biuro Obsługi to:

Dostęp do pełniejszej informacji * Ułatwienie kontaktu * Szybszy przepływ danych

Internetowe Biuro Obsługi umożliwia:


- otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
- kontrolę rozrachunków
- przeglądanie historii wskazań wodomierza głównego
- przekazywanie odczytów
- dokonywanie analizy zużycia wody, odprowadzonych ścieków i opłat
- przesyłanie i otrzymywanie wiadomości
- weryfikowanie danych ewidencyjnych
- obsługę własnego konta z poza granic kraju
Więcej pod adresem: Aby utworzyć konto w IBO przeczytaj regulamin zatwierdz i zarejestruj się
Liczba dokumentów: 6