Komunikaty

Numer: 6
Data dodania: 2022-02-22
Internetowe Biuro Obsługi to: Dostęp do pełniejszej informacji * Ułatwienie kontaktu * Szybszy przepływ danych Internetowe Biuro Obsługi umożliwia: - otrzymywanie faktur w formie elektronicznej - kontrolę rozrachunków - przeglądanie historii wskazań wodomierza głównego - przekazywanie odczytów - dokonywanie analizy zużycia wody, odprowadzonych ścieków i opłat - przesyłanie i otrzymywanie wiadomości - weryfikowanie danych ewidencyjnych - obsługę własnego konta z poza granic kraju
Numer: 5
Data dodania: 2022-02-22
"KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK " Odpady spłukiwane w toalecie mogą prowadzić do zapchania i zablokowania kanalizacji – rury mają zaledwie 150-200 mm!. Zapchane rury to zator i cofnięcie ścieków, czego efektem może być zalanie mieszkania lub domu.  Dla nas to awarie naszych obiektów: przepompowni lub oczyszczalni ścieków oraz uszkodzenia naszej infrastruktury. Apelujemy w związku z tym do wszystkich żeby nie traktować toalety jako śmietnika!
Numer: 4
Data dodania: 2022-02-22
Eco harmonogramy wywozu odpadów Gminy Kuźnia Raciborska
Więcej pod adresem:
Numer: 3
Data dodania: 2021-11-04
Ceny opłat za wywóz nieczystości beczkami asenizacyjnymi
Więcej pod adresem:
Numer: 2
Data dodania: 2022-11-04
Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieków
Więcej pod adresem:
Numer: 1
Data dodania: 2022-11-04
RODO - Klauzula informacyjna
Więcej pod adresem: